Stage lopen

Beroepspraktijkvorming (BPV) Technova College

Bij het Technova College bereiden we onze studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen vormt de beroepspraktijkvorming (bpv). 

We werken bij het Technova College met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiënt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij het Technova College. 

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibel is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen uit onze regio, maar ook daarbuiten. 

BPV-GIDS  

Er is een gids samengesteld bestemd voor studenten en bedrijven die voorzien in een bpv-plaats voor onze studenten. De bpv-gids probeert antwoord te geven op vragen die kunnen rijzen tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering van de bpv. Via deze link kan je de bpv-gids inlezen. 

BPV-INFORMATIE PER DOMEIN 

Media & ICT 

Beeld & Geluid 

Bouwkunde 

Mechatronica 

Motorvoertuigentechniek 

Buitenlandstage

Stage in het buitenland?

Altijd al gedroomd van een stage in het buitenland? Er is meer mogelijk dan je denkt. Het Technova College werkt graag mee aan het verwezenlijken van een unieke buitenlandervaring.

Lees meer

BPV-gids Technova

BPV-gids

Deze BPV-gids is bestemd voor bedrijven en instellingen die onze studenten voorzien van een BPV-plaats.

BPV-gids