Keuzedeel Laadpunten voor elektrische voertuigen ede

Deze opleiding geeft een elektromonteur meer vakkennis en bekwaamheid om de meest voorkomende laadpunten vakkundig en veilig te plaatsen en aan te sluiten. Hierdoor kun je wandladers, laadpalen en laadzuilen aansluiten, instellen en gebruiksklaar opleveren.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

De opleiding laadpunten voor elektrische voertuigen bestaat uit de volgende onderdelen:

Vakkennis (theorie):

 • een- en driefasen aansluitingen
 • de opbouw en werking van het laagspanningsdistributienet
 • de opbouw en werking van elektrische installaties in woningbouw en utiliteit
 • energietransitie in relatie tot tot de laadketen voor elektrische voertuigen
 • uitrolstrategie van laadpunten voor elektrische voertuigen
 • functie, werking en configuraties van verschillende typen laadpunten voor elektrische voertuigen
 • partijen in de laadketen, hun rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • communicatieprotocollen en -standaarden in de laadketen
 • Wet- en regelgeving, zoals (bedrijfs)procedures, (montage)voorschriften, veiligheids- en werkinstructies, richtlijnen en normen

Praktijkvaardigheden

 • Het plaatsen en aansluiten van een wandlader incl. het leggen van kabels.
 • Het in bedrijf nemen van een wandlader incl. metingen en instellingen.
 • Het plaatsen en aansluiten van een laadpaal incl. het leggen van kabels.
 • Het in bedrijf nemen van een laadpaal incl. metingen en instellingen.
 • Het plaatsen en aansluiten van een laadzuil incl. het leggen van kabels.
 • Het in bedrijf nemen van een laadzuil incl. metingen en instellingen.
 • Het herstellen van een eenvoudige storing bij/in een wandlader.
 • Het herstellen van een eenvoudige storing bij/in een laadpaal.
 • Het herstellen van een eenvoudige storing bij/in een laadzuil.
 • Het herkennen van niet eenvoudige storingen.

De opleiding laadpunten voor elektrische voertuigen bestaat uit drie dagen praktijkvaardigheden op school in Ede, een halve dag praktijk bij kenniscentrum Elaad in Arnhem en een halve dag voor het examen op school in Ede. De vakkennis (theorie) leer je thuis achter je computer in je eigen tijd en tempo wanneer het jou uitkomt. Je wordt begeleid door vakmensen uit de praktijk.

EXAMEN EN CERTIFICERING

Het keuzedeel laadpunten voor elektrische voertuigen wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen, waarin de deelnemer onder begeleiding van de praktijk-/werkbegeleider van het erkend leerbedrijf laat zien dat hij/zij zelfstandig de geleerde handelingen kan uitvoeren. Hierbij worden de protocollen (Examenservice MEI en Stichting BLEI), veiligheidsregels en –voorschriften in acht genomen en de juiste materialen en middelen gebruikt. Het theorie-examen is schriftelijk. Deze opleiding levert bij voldoende resultaat het landelijk erkende certificaat keuzedeel laadpunten voor elektrische voertuigen van Technova College.

BEVOEGDHEDEN

Met het certificaat keuzedeel laadpunten voor elektrische voertuigen kun je door een werkgever worden aangewezen om zelfstandig laadpunten te plaatsen en aan te sluiten in de gebouwde omgeving van woningbouw en utiliteit. Met het certificaat keuzedeel laadpunten voor elektrische voertuigen mag je niet werken onder spanning of werken aan het openbare elektriciteitsnet.

Naast het certificaat keuzedeel laadpunten voor elektrische voertuigen heb je meestal een aparte bevoegdheid nodig in het kader van de NEN3140 en/of de BEI-laagspanning.

ZELFSTUDIE

De vakkennis (theorie) leer je thuis achter je computer in je eigen tijd en tempo wanneer het jou uitkomt. Je wordt hierbij op afstand begeleid door vakmensen uit de praktijk.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding laadpunten voor elektrische voertuigen moet de deelnemer in het bezit zijn van een diploma vmbo elektrotechniek of mbo elektrotechniek, minimaal niveau 1 of gelijkwaardig. Als hieraan niet wordt voldaan dan wordt een instaptoets afgenomen als nulmeting. Als de instaptoets is behaald dan is voldaan aan de vereiste voorkennis.

Om deel te kunnen nemen aan de praktijklessen dient de deelnemer te beschikken over een (basis)VCA diploma en veiligheidsschoenen.

EXTRA INFORMATIE

Start bij minimaal drie en de maximale groepsgrootte is negen deelnemers. Er zijn verschillende scholingsbudgetten en subsidies beschikbaar voor dit soort cursussen, opleidingen en keuzedelen.

Bij zes deelnemers bedraagt de prijs € 1.775 per deelnemer inclusief examinering. Een herexamen kost € 235. Op alle genoemde bedragen is geen BTW van toepassing. 
 
Geplande cursusdata:  
Praktijk op school in Ede op 17-01, 24-01 en 31-01 (drie dinsdagen van 8.30 tot 16.00 uur) 
Praktijk bij Elaad in Arnhem: in overleg met de deelnemer (halve dag). 
Examendatum: in overleg met de deelnemer (halve dag). 

Foto: gemaakt in opdracht van ElaadNL door Bas Stoffelsen.