WEpod naar Technova College in Ede

Eén WEpod naar Technova College in Ede voor nieuwe module automatisch rijden

05-06-2019

Provincie Gelderland draagt per 1 juli 2019 één WEpod over aan het Technova College in Ede. Er wordt een nieuwe module ontwikkeld rond automatisch rijden, waar de WEpod een plaats in krijgt. Op den duur komt er een nieuwe leerlijn samen met andere onderwijsorganisaties. 

Nieuwe leerlijn Technova College

Het ROC Technova College in Ede (onderdeel van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden) gaat een nieuwe module ontwikkelen rond automatisch rijden. Dit wordt onderdeel van de opleiding motorvoertuigentechniek. Op den duur wordt er een hele nieuwe leerlijn ontwikkeld, samen met de HAN afdeling automotive. Ook de TU Delft wil hier op aanhaken. Voor de nieuwe leerlijn stelt provincie Gelderland één van de twee WEpods beschikbaar. 
Zo krijgt de WEpod een nuttig tweede leven. De afspraak is dat de betreffende opleidingen van universiteit, hogeschool en beroepsonderwijs nauw op elkaar worden afgestemd. Een mooi initiatief. De experts op het gebied van zelfrijdend en automatisch rijden van de toekomst worden hiermee ondersteund.

WEpods

De WEpods zijn twee voertuigen, die al een paar jaar gebruikt worden om de ontwikkeling van zelfrijdend openbaar vervoer en transport te stimuleren. De afgelopen jaren is veel bereikt op dit gebied. Er is ervaring opgedaan met wet- en regelgeving. De WEpod kreeg bijvoorbeeld een ontheffing om op de openbare weg te rijden als een van de eerste automatisch rijdende voertuigen. Tijdens testen op Wageningen campus is ook onderzocht is hoe mensen reageren op zelfrijdend vervoer en hun gedrag aanpassen. Veel mensen hebben de testritten gemaakt en reageerden positief. Ook op gebied van veiligheid, ontwikkeling van techniek zoals sensoren om de trajecten goed in te scannen en adequaat te reageren is veel ervaring opgedaan. 

Verkeersmaatregelen in Ede

Onderdeel van de proef was een testroute op een langer stuk op de openbare weg in Ede. De route is wel in kaart gebracht en versterkte het lerend vermogen van het voertuig. Echter veiligheid stond voorop daarbij. Daarom is ervoor gekozen om deze route niet actief regelmatig te gaan rijden. De Gemeente Ede had een aantal verkeersmaatregelen getroffen om het testen mogelijk te maken zoals een speciale  parkeerplaats bij station Ede-Wageningen en een parkeerverbod in de straten rondom het station. Deze verkeersmaatregelen worden binnenkort opgeheven. Bewoners krijgen hierover nog een brief van de gemeente.

I-AT project

De andere WEpod blijft nog een periode op vliegveld Weeze rijden. De samenwerking met diverse organisaties wordt hiervoor voortgezet in een Nederlands-Duitse samenwerking in het I-AT project. https://www.i-at.nl/iatnl