Het Technova College en het Spring Instituut maken de wereld van morgen duurzaam!

28-05-2021

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidies beschikbaar gesteld voor een opleiding in de energietransitie via de derde leerweg. In december vorig jaar is de aanvraag ingediend en inmiddels is de subsidieaanvraag goedgekeurd. Medio 2022 zullen de eerste studenten beginnen aan deze opleiding.

Er is een dringend tekort aan technische vakmensen die de energietransitie moeten gaan realiseren. Het Edese Spring Instituut en het Technova College hebben de handen ineen geslagen en zijn deze uitdaging aan gegaan.

Normaal gaan de studenten van het Technova College de hele week naar voor een dagopleiding. Een werknemer volgt een avondopleiding om een diploma te halen. Deze nieuwe opleiding moet nét even anders worden en rekening houden  met de wensen van het bedrijfsleven. Een mooie stap die gaat bijdragen aan een duurzamere wereld.

Leren in de derde leerweg

De nieuwe opleiding wordt aangeboden in de derde leerweg. Deze vorm van onderwijs biedt ruimte voor flexibiliteit en dat past bij het leven lang leren en ontwikkelen van nu. Leren wanneer het jou uitkomt én alleen dat wat je nog niet kent of beheerst. De studenten volgen online theorielessen wanneer hen dat het beste uitkomt, thuis of op het werk. Ook ontvangen zij volop persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Samen leren en examineren op de werkplek is het uitgangspunt, want het vak leer je van de échte vakmensen.

Een krachtige samenwerking

Bij het Technova College ligt de technische vakkennis, Spring verrijkt de opleidingen met hun ervaring in (online) begeleiding en theorielessen onderwijs. Samen slaan ze de handen ineen om flexibel onderwijs te ontwikkelen ten behoeve van de energietransitie in de regio Foodvalley.