nieuws

Instemming met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

15-07-2019

De ministerraad heeft ingestemd om doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten. Dit zal het voor vmbo-leerlingen makkelijker maken om door te stromen naar het mbo.

Scholen kunnen vanaf 2020 doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De leerroute kan verzorgd worden op een vmbo- en/of mbo-school.
Lees meer via Sterk Beroepsonderwijs >>

Bron: Ecbo/Sterk Beroepsonderwijs (samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven)