Social Activate, circulair & de jeugd – een blog van Maarten van der Boon

Social Activate, circulair & de jeugd

30-04-2019

Dat er nog de nodige hobbels te nemen zijn in circulair bouwen, is bij menigeen bekend. Daarom is het goed dat jonge bouwkundigen al vroeg over dit onderwerp nadenken. Combineer deze twee en je hebt een mooie invulling voor een regiobijeenkomst van The New Builders.

Dinsdag 2 april werd deze gehouden bij het gastbedrijf Technova College in Ede. Het nieuwe onderwijsgebouw diende als mooi decor in de ontmoetingsplek. De groepen G en E hebben samen met de studenten nagedacht over circulair bouwen. Over wat dit betekent voor je organisatie, maar ook voor de hard- en soft skills van medewerkers en van jezelf.

De Meeuw: circulaire visie op tijdelijke huisvesting

Na een welkomstwoord van de gastheer Johan van der Made, was het woord aan Frank van Ooijen van De Meeuw Toekomstbouwers. Hij nam ons mee in de geschiedenis van het bedrijf en liet ons met aansprekende praktijkvoorbeelden hun visie en resultaten zien op flexibel bouwen. In de markt is De Meeuw Toekomstbouwers veelal bekend als bouwer en leveranciers van tijdelijke units op bijvoorbeeld bouwplaatsen. Inmiddels heeft dit onderdeel van het bedrijf een hele ontwikkeling doorlopen. Het bedrijf presenteert een duidelijke conceptmatige visie op urgente, tijdelijke en flexibele huisvesting. En in deze ontwikkeling is circulariteit een strategisch uitgangspunt. Een boeiend verhaal waarin ook duidelijk werd dat er op gebied van (markt)acceptatie steeds meer oog en oor is voor deze vorm van huisvesting.

Slim Circulair

De Meeuw Toekomstbouwers is ook één van de opdrachtgevers aan twee studententeams. Deze teams bestaan uit bouwkunde studenten die zich via deze wedstrijd met een realistische casus  verdiepen in het thema circulair bouwen. De studenten doen vanuit het Technova College mee aan de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair '18-'19. Dit is een wedstrijd in het ontwerpen van het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, duurzame en circulaire ontwerp. Alle deelnemende teams en ideeën worden beoordeeld op vijf onderdelen:
toepasbaarheid (innovatief en slim energieneutraal), natuurINCLUSIEF en klimaatAdaptief (bouwen met groene gevels en daken, waterberging/hergebruik, biodiversiteit, o.a. holle stenen waarin vogels kunnen nestelen), circulair bouwen (zoveel mogelijk gebruik makend van circulaire en biobased materialen), economisch haalbaar, opschaalbaar en de creativiteit van de mediacampagne.

In afzonderlijke groepen namen de studenten de aanwezige New Builders mee in hun kijk op circulariteit en van daaruit hun kijk en uitwerking van het conceptidee. Natuurlijk was er veel ruimte voor het kritisch bevragen, tips en nieuwe verbindingen naar andere bedrijven. Unaniem was men onder de indruk van de professionele houding en presentatie van de studenten.

Social Activate: verdiepen en verbinden

Na een lichte maaltijd was het de tijd voor de verdieping en het maken van de verbindingen. Dat is waar Social Activate voor staat. Het is een belangrijk onderdeel tijdens elke bijeenkomst van The New Builders. Een praktische verdieping van de boodschap van de sprekers in relatie tot het thema. Ook hierbij waren verschillende studenten aanwezig. Elke deelnemer heeft een ontwikkelpunt uitgesproken waarvan tijdens de volgende bijeenkomst de uitkomst wordt besproken. In een geanimeerd en inspirerend gesprek zijn inzichten en ervaringen met elkaar gedeeld. De conclusie was dat ook in circulair bouwen een complementaire samenwerking broodnodig is. Of het nu gaat om een leerproject in een wedstrijd of een project in de praktijk. Zoek elkaar op en vind & gebruik elkaars kennis, kunde en competenties. 

Adriaan van Dooleweerd (Docent Bouwkunde) over de bijeenkomst

“Het 3e jaar bol 4 heeft een presentatie gegeven tijdens een New Builders bijeenkomst. Naar mijn bescheiden mening mogen we de studenten een geweldig compliment geven. Ze zijn in de opstartfase van het project en hebben nu al een mooie presentatie gegeven van de ontwikkelingen tot nu toe. 

Al snel werd duidelijk dat er veel informatie op te halen viel bij de luisteraars. Dat werd dan ook volop gedaan. In het programma na het eten werd een korte weergave van The New Builders gegeven. Wat houd die mensen eigenlijk bezig?

Bij ons groepje ging het al snel weer over circulair. De volwassen bijdragen van de BOL 4 3e jaars waren indrukwekkend en buitengewoon inspirerend voor alle aanwezigen. Ook uit de andere groep hoorde ik dezelfde geluiden. Voor mij een prachtig voorbeeld hoe bedrijfsleven en onderwijs elkaar op een inspirerende manier kunnen vinden. Ik begin steeds meer te begrijpen waar dat grote aantal aanmeldingen voor volgend jaar vandaan komt. :) Wees trots!”

Blog door: Maarten van der Boon