‘Studenten werken tijdens de Bootcamp DigiLab 2022 aan oplossingen voor een gezonde duurzame wereld’

17-03-2022

Hoe zorgen we er samen voor dat wij met z’n allen gezond en duurzaam leven? Hier is onder andere kennis, bewustwording en innovatie voor nodig. Innovatievraagstukken vragen om data-analyse en creatieve oplossingen. Tijdens de Bootcamp DigiLab 2022 gaan de studenten met vragen over korte lokale voedselketens aan de slag.

Van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 maart vindt de Bootcamp DigiLab 2022 plaats. We trappen woensdagochtend af in de studio van het Technova College en sluiten vrijdagmiddag met een bruisende finale af in de ontvangsthal van Aeres vmbo. De Bootcamp DigiLab 2022 is een initiatief waarin IT-bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheid samen optrekken. Tijdens dit initiatief zetten maar liefst 125 studenten de resultaten van de Hackathon die op 25 februari plaatsvond om naar prototypes, praktische businessplannen en marketingstrategieën. De deelnemers buigen zich in gemixte teams, onder leiding van docenten en experts uit het bedrijfsleven, over vraagstukken rondom vertical farming van de startup FarmVent. Elk team pitcht hun oplossing aan de jury. De teams strijden om een 1e, 2e en 3e prijs.

Hoe halen we ons eten dichterbij?

Hoe zorgen we er samen voor dat wij met z’n allen gezond en duurzaam leven? Hier is onder andere kennis, bewustwording en innovatie voor nodig. Innovatievraagstukken vragen om data-analyse en creatieve oplossingen. Tijdens de Bootcamp DigiLab 2022 gaan de studenten met vragen over korte lokale voedselketens aan de slag. Hoe halen we ons eten dichterbij? En kunnen we hiervoor vertical farming inzetten? Nu heeft een maaltijd soms 30 duizend kilometer afgelegd voor er een hap van wordt genomen. Denk aan rijst uit Thailand. Korten ketens maken verduurzaming van de landbouw beter mogelijk, omdat kringlopen eenvoudiger lokaal dan internationaal zijn te sluiten. De studenten analyseren de resultaten van de Hackathon en bedenken samen innovatieve oplossingen en prototypes, zoals bijvoorbeeld een app of een website. De plannen worden vrijdagmiddag gepitcht voor een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Nieuwsgierig naar de opbrengsten

Nikolaos Alfieris, oprichter van FarmVent: “De Hackathon heeft mij in alle opzichten verrast! De studenten werkten serieus aan de opdrachten en begrepen waar FarmVent behoefte aan heeft. Ook bedachten zij veel nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om foto’s van de planten tijdens de groei te maken. Zo kun je aan de gebruikers aangeven wanneer de plant geoogst kan worden. Ik kijk nu al uit naar de ideeën en opbrengsten van de Bootcamp DigiLab 2022!”

Over de Bootcamp DigiLab 2022 en partners

Voor de Bootcamp DigiLab 2022 bracht het DigiLab verschillende partijen met elkaar in verbinding en ontwikkelden ze samen mooie en uitdagende opdrachten voor de deelnemende studenten. De organisatie ligt in handen van Knooppunt Techniek en ICT Campus is partner van dit initiatief. De deelnemende studenten volgen een mbo- of hbo-opleiding ICT of Toegepaste Biologie aan het Technova College, Aeres of de CHE. Samen met alle partners zorgen we ervoor dat het onderwijs aan blijft sluiten op vragen van de toekomst en stimuleren we dat er meer jongeren kiezen voor een ICT-opleiding.