jan_jacob_van_dijk_interview_over_technische_leer-_en_ontdekplek_in_technova_college.jpg

Technodiscovery krijgt ruimte in Technova College

03-06-2019

Overal is techniek. En ook een schreeuwend tekort aan technisch geschoolde medewerkers. Stichting TechnoDiscovery FoodValley is een van de partijen die de broodnodige instroom in de technieksector wil stimuleren. Dit najaar wordt de Edese Kenniscampus verrijkt met een nieuwe, fysieke ruimte van TechnoDiscovery in het schoolgebouw van Technova College. Het programma TechnoDiscovery gaat ondersteuning bieden aan po- en vo-scholen in Ede, bij de invulling van wetenschap & techniek in de klas. 

We moeten er vroeg bij zijn om kinderen te laten kennismaken met techniek
Jan Jacob van Dijk
Lid College van Bestuur COG

Leerlingen en studenten op onderzoekende en ontdekkende wijze in contact brengen met techniek, dat is het doel van TechnoDiscovery. De scholen op de Kenniscampus delen dit belang, net als de technische bedrijven en andere partners zoals de gemeente Ede. “Het is nodig om onderwijs, ondernemers en overheid bij elkaar te brengen, zegt Jan Jacob van Dijk, voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden (COG), waar Technova College onderdeel van is. Van Dijk: “De technieksector roept al heel lang dat er meer aandacht moet komen voor het tekort aan technici. In tegenstelling tot de zorg waar ook veel tekorten zijn, heeft de technieksector te maken met veel kleine ondernemers. Zij hebben grote uitdagingen om zaken op te pakken en als serieuze gesprekspartner naar voren te brengen. Met Knooppunt Techniek als verbindende schakel, zijn de partners van de Kenniscampus betrokken om met Stichting TechnoDiscovery en het bedrijfsleven samen te werken, in de slag om meer instroom in de technieksector.”

Ede krijgt binnenkort een plek waar scholen naartoe kunnen om te leren over de zeven werelden van techniek
Jan Jacob van Dijk
Lid College van Bestuur COG

Ondersteuning voor Edese scholen en bedrijven 

Leerlingen interesseren voor techniek begint vandaag de dag al op de basisschool. Vanaf 2020 worden basisscholen zelfs verplicht om wetenschap & techniek op te nemen in het curriculum, als onderdeel van een doorlopende loopbaanoriëntatie. TechnoDiscovery biedt scholen in Ede ondersteuning. “Veel leerkrachten hebben niet veel kaas gegeten van techniek, het is iets nieuws dat erbij komt”, aldus Van Dijk. De samenwerking ondersteunt ook het bedrijfsleven. Van Dijk: “Vroeger kwam het op de mavo weleens aan bod om een technisch bedrijf te bezoeken. Leuk om in zo’n onderneming binnen te kijken, maar je zag maar een bepaald onderdeel van techniek. Als het je aansprak was het mooi, als het je niet lag had je pech. Dat was onvoldoende. Veel bedrijven ontbrak het bovendien aan tijd om zo’n klas goed te begeleiden. Daarbij is het best ingewikkeld om kennis te laten beklijven bij kinderen. Het programma van TechnoDiscovery kijkt niet zozeer naar het vak van bijvoorbeeld monteur, maar naar de terreinen waarop we techniek tegen komen. Vervolgens bekijken we hoe we daarin nieuwe technieken kunnen gebruiken. Met TechnoDiscovery krijgt Ede binnenkort een plek waar scholen naartoe kunnen om iets te leren over de zeven werelden van techniek.” 

Echte techniek uit echte bedrijven

CHE, Aeres MBO, Het Streek en Technova College zijn de scholen van de Kenniscampus die op hun beurt iets toevoegen en halen uit TechnoDiscovery. Zo zijn bijvoorbeeld pabo-studenten van CHE betrokken bij het samenstellen van lesbrieven en kunnen ze tegelijkertijd leren over de technische materie binnen hun toekomstige curriculum. TechnoDiscovery is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Door leerlingen te laten experimenteren met techniek, stimuleert de aanstaande leer- en ontdekplek onderzoekend en ontwerpend leren. Van Dijk: “We willen kinderen al op 11/12-jarige leeftijd laten ervaren dat techniek mooi, veelzijdig en boeiend is. Zij kunnen hier straks echte techniek uit echte bedrijven ontdekken.” Voor het succes van TechnoDiscovery noemt de bestuurder van COG wel belangrijke voorwaarden. “Van het bedrijfsleven, als grote belanghebbende, is nauwe betrokkenheid en bijdrage aan de programmering noodzakelijk. De technieksector heeft bovendien een belangrijke verantwoordelijkheid om het imago van techniek - van zwaar en slecht betaald werk- aan te pakken.”  

Techniek in huis

Jan Jacob van Dijk vindt het een logische keuze om TechnoDiscovery in het schoolgebouw van Technova College onder te brengen. “We hebben veel techniek in huis en geschikte ruimte. Wanneer leerlingen kiezen voor techniek op het vmbo of de mavo, dan zien we ze misschien ook wel bij ons terug op het mbo. Wij vinden het van belang om hier een rol in te spelen. Wanneer het gaat om mbo-techniekonderwijs, moet je ten slotte bij het Technova College zijn!”

Deelnemende partners voor de ontwikkeling van TechnoDiscovery

CHE, Aeres MBO, Het Streek, SKOW, Technova College, Knooppunt Techniek, COG, Provincie Gelderland, Gemeente Ede, Proominent, CNS Ede en Stichting TechnoDiscovery FoodValley.

Meer weten over TechnoDiscovery?

Neem contact op met het projectmanagement bij Knooppunt Techniek.

Neem contact op