nieuws

Vragen over het coronavirus

03-03-2020

De landelijke maatregelen rondom het coronavirus roepen vragen op bij studenten en medewerkers. Daarom zetten we de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje.

Dit bericht wordt aangepast op het moment dat er iets verandert.

Update: augustus 2021

WAT MAG VANAF AUGUSTUS WEER?

 • Vanaf 30 augustus 2021 kunnen studenten weer volledig naar school. De 1.5 meter afstandsnorm vervalt binnen de onderwijsgebouwen en studenten en docenten hoeven geen afstand te houden;

 • In de ruimtes waar onderwijs plaatsvindt (theorielessen, praktijkruimtes, collegezaal of werkgroep) mogen maximaal 75 studenten, exclusief docenten of begeleiders, aanwezig zijn;

 • De maximale groepsgrootte geldt niet in gangen en andere doorstroomruimtes. Looproutes worden zo ingericht dat contacten tussen studenten beperkt blijven;

 • Voor kantines geldt geen maximum als die is ingericht als afhaallocatie. Als er zitplaatsen zijn geldt wel een maximum van 75 personen;

 • Om hotspots van besmettingen te voorkomen vragen wij medewerkers en studenten preventief zelftesten te doen. Deze zijn vanaf 6 september gratis verkrijgbaar via deze link, selecteer COG en log in met je persoonlijke gegevens. Voor nieuwe studenten stellen wij bij de start van het nieuwe studiejaar een voorraad zelftesten beschikbaar bij de receptie of de servicebalie.

 • Mondkapjes worden binnen de onderwijsgebouwen verplicht gedragen wanneer men zich tussen onderwijsactiviteiten verplaatst. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af, met uitzondering van praktijklessen.

Update februari 2021

WAT MAG VANAF MAART WEER?

 • Welkom zijn en blijven kwetsbare studenten, studenten die praktijklessen volgen en studenten die toetsen, tentamens en examens afleggen;

 • Vanaf 1 maart mogen leerlingen en studenten minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Met inachtneming van 1.5 meter en de andere richtlijnen. De tijd op school wordt besteed aan lessen, maar nadrukkelijk ook voor sociale ontmoeting.;

 • Vanaf 2 maart geldt dat voor meer studenten een uitzondering gemaakt kan worden ten opzichte van de avondklok. Naast de al bestaande uitzondering voor het afleggen van tentamens en examens, komt ervan 2 maart de mogelijkheid bij om ook praktijklessen in de avond te volgen én de mogelijkheid voor vavo-studenten om lessen te volgen die voorbereidend zijn op (landelijke) tentamens en examens.

WAAR MOET IK OP SCHOOL REKENING MEE HOUDEN?

 • Leidend in alles wat de school inricht is de 1,5 meter richtlijn, dragen van mondkapjes in loopruimtes en andere RIVM richtlijnen.

 • Deze richtlijnen moeten altijd gerespecteerd worden en blijven, tenzij het gaat om praktijksituaties in het onderwijs, waarbij dit niet mogelijk is vanwege het beroep waartoe wordt opgeleid (bv. kappers); in die situatie geldt de 1,5 meter niet en wordt de school uitgenodigd gebruik te maken van relevante brancheprotocollen.

Update januari 2021

GAAN MIJN LESSEN TIJDENS DE CORONACRISIS GEWOON DOOR?

Ondanks de coronacrisis gaat jouw onderwijs door. Dat gebeurt zo veel mogelijk in de vorm van online lessen. De schoollocaties blijven alleen open voor studenten die examens, tentamens of toetsen moeten maken, praktijklessen volgen, extra begeleiding nodig hebben of meedoen aan het inhaalprogramma. Het kan zijn dat jouw lestijden vanwege de coronacrisis zijn aangepast. Wil je daarover meer weten? Check dan je schoolmail en je lesrooster voor de juiste informatie.

Praktijklessen Sport, Bewegen & Veiligheid

Sportlessen die onderdeel zijn van een opleiding in de richting Sport, Bewegen & Veiligheid gaan door, ook als de school deze aanbiedt vanuit een andere locatie. Deze worden gezien als praktijklessen. Dat geldt niet voor sportactiviteiten die tussendoor gedaan worden of die onder vitaal burgerschap vallen, deze zijn in elk geval tot en met 19 januari 2021 niet toegestaan.

Praktijklessen Horeca

Ook groepspraktijklessen in de restaurants van de school waarbij onze studenten of docenten afnemer zijn worden gezien als praktijklessen en gaan door. Dit geldt niet voor activiteiten binnen leerhotels die gezien worden als een erkende stageplaats. Hier gelden de regels voor de branche, dus is het tot en met 19 januari 2021 niet toegestaan om catering en roomservice te verzorgen.

Inburgering 

Al het onderwijs rondom inburgering vindt online plaats.

Vavo

Ook de vavo-locatie is open voor examens, praktijklessen en studenten die extra begeleiding nodig hebben.

WAAR MOET IK OP SCHOOL REKENING MEE HOUDEN?

 • Net als op andere plekken houd je in de schoolgebouwen altijd anderhalve meter afstand tot anderen. In sommige situaties, bijvoorbeeld tijdens praktijklessen, is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Draag in dat geval een mondkapje;
 • Je draagt ook een mondkapje als je je verplaatst in de schoolgebouwen, bijvoorbeeld in de gangen, aula of kantine. Als je op de plaats van bestemming zit, kun je het mondkapje afzetten.

GAAN DE EXAMENS DOOR?

De examens gaan zo veel mogelijk door. Deze kunnen online, op stageplekken of op onze schoollocaties worden afgenomen. Studenten uit examenklassen mogen aanwezig zijn op school als zij zich voorbereiden op praktijkexamens door praktijklessen te volgen, maar niet als zij zich voorbereiden op theorie-examens. Wil je meer weten over de mbo-examens tijdens de coronacrisis? Lees dan hier verder.

GAAN (BUITENLAND)STAGES EN STUDIEREIZEN DOOR?

Heb je vragen over stages en studiereizen naar het buitenland? Neem dan contact op met Jan van Kraaij (j.vankraaij@roca12.nl, 06-50686573) of met Yvonne Downham (y.downham@roca12.nl, 06-44182027).

HOE HOUDT MIJN SCHOOL MIJ OP DE HOOGTE?

We informeren onze studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws over het virus te melden is via interne communicatiekanalen als intranet, mail, SharePoint (COG Vandaag) en via de beeldschermen in de schoolgebouwen.

HOE MELD IK MIJ ALS LEERLING, STUDENT OF MEDEWERKER ZIEK?

Wanneer je ziek bent, dien je je voor 8.30 uur telefonisch af te melden. Ben je nog geen 18 jaar? Dan moet een ouder of verzorger je ziek of absent melden. Vanwege de coronacrisis kunnen er tijdens de ziekmelding vragen gesteld worden om te checken of het coronavirus is vastgesteld bij jou of in je omgeving. Wij vragen hiervoor je begrip.

Astrum College: 026 - 363 38 33
Dulon College: 0318 - 45 54 50
ROC A12 locatie Veenendaal: 0318 - 50 96 00
Technova College: 0318 - 45 51 00

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS VINDEN?

De meest actuele en landelijk beschikbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het RIVM geeft algemene informatie op de volgende pagina’s: 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor studenten die te maken hebben met buitenlandstages. Klik hier om dit te lezen.
Het ministerie van OCW zet de veel gestelde vragen over Corona en het onderwijs op een rijtje. Je leest ze hier. 

WAT IS HET CORONAVIRUS?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten en kortademigheid).  

WAT KAN IK DOEN OM VERSPREIDING VAN HET VIRUS TE VOORKOMEN? 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn: 

 • Was regelmatig je handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt;
 • Houd anderhalve meter afstand tot anderen. 

Daarnaast adviseren we je om de coronamelder-app te downloaden, zodat je weet of je in de buurt van een besmet persoon bent geweest.

WANNEER MOET IK MIJ LATEN TESTEN OP HET CORONAVIRUS?

Je kunt je laten testen bij de GGD als je klachten hebt die bij het coronavirus passen. Denk hierbij aan koorts en luchtwegklachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, kortademigheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Lees hier meer over het aanvragen van een coronatest.

Op de Kenniscampus Ede is ook een snelteststraat aanwezig, waar je dezelfde dag nog wordt geholpen en binnen 15 minuten de testuitslag ontvangt. Meer informatie over deze snelteststraat vind je op www.0318sneltest.nl.

Aangepaste onderwijsvorm Dulon College

Blended learning

Lees meer