Opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsten - numerus fixus

Opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen

Een aantal opleidingen van ROC A12 hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Het beperken van het aantal opleidingsplaatsen wordt ook wel numerus fixus genoemd.  Dit is onder andere bepaald aan de hand van beschikbare stageplekken en werkgelegenheid voor die opleiding.

Numerus Fixus

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben de volgende opleidingen een beperkt aantal opleidingsplaatsen (instroom leerjaar 1). Voor schooljaar 2021-2022 moeten de numerus fixus nog worden vastgesteld:

 

Werkwijze

-    Aanmelden voor een opleiding met beperkt aantal opleidingsplekken voor een bepaald schooljaar, is mogelijk vanaf 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

-    Studenten worden aangenomen op volgorde van aanmelding. De studenten moeten voor aanname bij de opleiding voldoen aan de gestelde intakeactiviteiten. De 1e aanmelder krijgt rangnummer 1, 2e aanmelder krijgt rangnummer 2, etc.

-    Bij de opleidingen komt een beperkte wachtlijst wanneer de opleidingsplekken gevuld zijn. Hierover wordt gecommuniceerd. Bij annulering van een geplaatste student, neemt de eerstvolgende student op de reservelijst de open gevallen plaats in.