Meest gestelde vragen Start Schooljaar

Wanneer begint mijn opleiding? Wat is de datum van je eerste lesdag of heb je een andere vraag over de start van jouw opleiding aan het Astrum College, Dulon College of het Technova College.

We hebben een overzicht gemaakt van vragen die vaak terugkeren. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onderwijsadministratie.api@roca12.nl

Onderwerpen

1. Vooropleiding 
2. Onderwijsovereenkomst (OOK)
3. Beroepspraktijkvorming (BPV) bij een BBL-opleiding
4. Lesgeld & Cursusgeld 
  a. Lesgeld BOL 
  b. Cursusgeld BBL  
5. Aanvullende studiekosten 
6. Bring Your Own Device (BYOD) 
7. Financiële ondersteuning 
8. Studiefinanciering en Studentenreisproduct 
9. IDEALnet 
10. School ICT Netwerkaccount 
11. Studentenportaal 
12. Lesrooster 
13. Schoolpas 
14. Gezonde school 
15. Absentiemelding 
16. Contact met ouders/verzorgers 
17. Bereikbaarheid school 
18. Vakantieperioden 
 

1. Vooropleiding 

Met welke vooropleiding kan ik naar het mbo? 

Niveau 1 (ENTREE):
- alleen zonder diploma voortgezet onderwijs 

Niveau 2:
- diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BB) 
- diploma mbo niveau 1 

Niveau 3:
- diploma vmbo gemengde leerweg (GL) 
- diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
- diploma mbo niveau 2 
- overgangsbewijs havo leerjaar 3 naar 4 

Niveau 4:
- diploma vmbo theoretische leerweg (TL) 
- diploma mbo niveau 3 
- overgangsbewijs havo leerjaar 3 naar 4 

2. Onderwijsovereenkomst (OOK) 

Wat is een onderwijsovereenkomst (OOK)? 
Om de inschrijving voor de door jou gekozen opleiding compleet en definitief te maken, wordt door de school (conform artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) met jou als student een onderwijsovereenkomst beroepsopleiding afgesloten.  
Deze onderwijsovereenkomst (OOK) geldt voor de hele duur van jouw opleiding. Een studiejaar is 12 maanden. Bij een nieuw schooljaar loopt dat van 1 augustus t/m 31 juli. De OOK start daarom op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Dit betekent echter niet dat de lessen starten op 1 augustus, dat zal na de zomervakantie zijn. 

Wat moet ik doen met de onderwijsovereenkomst (OOK)? 
De blauwe onderwijsovereenkomst (OOK) ontvang je in tweevoud per post. Daarvan stuur je 1 exemplaar voorzien van jouw handtekening en datum van ondertekening terug naar het retouradres. Ben je nog geen 18 jaar? Dan moet ook één van je ouders/verzorgers de OOK ondertekenen en voorzien van een ondertekeningsdatum. Het tweede exemplaar van de OOK is voor jouw eigen administratie.  

Stuur de OOK zo spoedig mogelijk retour, zodat je het studiejaar goed voorbereid kunt beginnen. 

Retouradres (postzegel niet nodig): 
​Studentenadministratie ROC A12 
Antwoordnummer 2264  
​6710 VB Ede  

Waarom moet ik een diploma en definitieve cijferlijst aanleveren?  
Jouw inschrijving is pas definitief als de onderwijsovereenkomst (OOK) en een kopie van jouw vooropleiding ingeleverd zijn bij de Studentenadministratie. Als je aan kunt tonen dat je een juiste vooropleiding hebt, doordat je een kopie van het diploma en de definitieve cijferlijst van jouw vooropleiding óf overgangsrapport havo 3 naar havo 4  hebt ingeleverd, heb je toegang tot het mbo. De school is verplicht om van elke student een kopie van de vooropleidinggegevens in het studentdossier op te nemen.  
Let op: Een kopie cijferlijst waar ‘voorlopig’ op staat is niet geldig.  

Stuur ons een kopie van jouw diploma en definitieve cijferlijst naar onderstaand retouradres.

Retouradres (postzegel niet nodig):  
Studentenadministratie ROC A12 
Antwoordnummer 2264  
6710 VB Ede 

3. Beroepspraktijkvorming (BPV) bij een BBL-opleiding 

Wat is de Beroepspraktijkvorming (BPV)? 
De beroepspraktijkvorming (BPV) is het opdoen van ervaring in de praktijk en deze vindt plaats bij een leerbedrijf (een BPV-bedrijf). Dit bedrijf is erkend is door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB: www.s-bb.nl). De afspraken voor deze beroepspraktijkvorming (BPV) zijn vastgelegd in een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). 

Wat is een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)? 
Als je een BBL-opleiding volgt, ontvang je van de school ter ondertekening de groene beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) als de gegevens van je werkgever bekend zijn bij ons.  
De BPVO bevat de gemaakte afspraken tussen de student, het leerbedrijf, de school en het SBB. De BPVO moet ondertekend te worden (en worden voorzien van een datum van ondertekening) door de student, het leerbedrijf en de school. 

Wat moet ik doen met de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)? 
Je ontvangt de BPVO in drievoud: 
- 1 exemplaar om ondertekend terug te sturen naar de school op onderstaand retouradres; 
- 1 exemplaar voor jouw werkgever; 
- 1 exemplaar voor eigen administratie. 

Het is van groot belang om de BPVO zo spoedig mogelijk te (laten) ondertekenen, want zonder tijdig ondertekende BPVO (vóór start van de BPV) ben je niet verzekerd. Daarnaast tellen de uren niet mee voor je studieresultaten. 

Retouradres (postzegel niet nodig): 
Studentenadministratie ROC A12 
Antwoordnummer 2264  
6710 VB Ede 

Wat moet ik doen als de gegevens van de werkgever (nog) niet bekend zijn bij school? 
Als je werkgevergegevens nog niet bij de school bekend zijn, ontvang je van ons het formulier ‘Leerbedrijfgegevens’. We verzoeken je om het formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en op te sturen naar het retouradres of per e-mail te sturen naar onderwijsadministratie.api@roca12.nl

Ná ontvangst van het volledig ingevulde formulier wordt er een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO, groen formulier) opgesteld die naar het huisadres wordt opgestuurd. Deze moet dan ondertekend zijn door jou en het leerbedrijf en teruggestuurd worden naar school. Dit formulier moet voorzien zijn van een datum van ondertekening. 
 
Retouradres (postzegel niet nodig):  
Studentenadministratie ROC A12 
Antwoordnummer 2264  
6710 VB Ede  

Wat moet ik doen als mijn werkgever het cursusgeld betaalt? 
Als jouw werkgever het wettelijk BBL cursusgeld gaat betalen, zorg er dan voor dat het formulier Derdenverklaring vóór start van de opleiding ingevuld en ondertekend ingeleverd is bij de Studentenadministratie op school. Je kunt het formulier op te sturen naar het retouradres of per e-mail te sturen naar onderwijsadministratie.api@roca12.nl. Dit formulier ontvang je bij de bevestiging van je aanmelding en kun je ook opvragen bij de Studentenadministratie. 

Retouradres (postzegel niet nodig): 
Studentenadministratie ROC A12 
Antwoordnummer 2264  
6710 VB Ede 

4. Lesgeld & Cursusgeld 

a. Lesgeld BOL 

Hoeveel lesgeld betaal ik voor een BOL-opleiding? 
Je moet lesgeld betalen als je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. Voor een BOL-opleiding betaal je € 1.168. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld. 
Ben je op 1 augustus van het studiejaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je voor dat schooljaar geen lesgeld te betalen. Kijk voor meer info op www.duo.nl

Hoe betaal ik het lesgeld voor een BOL-opleiding? 
Het lesgeld van jouw BOL-opleiding wordt door DUO aan jou gefactureerd. Je kunt dit bedrag ook in 9 termijnen betalen. Kijk voor meer info op www.duo.nl

b. Cursusgeld BBL 

Hoeveel cursusgeld betaal ik voor een BBL-opleiding? 
Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding. De school is verplicht het cursusgeld aan het Ministerie van OC&W af te dragen. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het les- en cursusgeld vast.  

Het cursusgeld voor een BBL-opleiding is wettelijk vastgesteld en bedraagt: 

 • niveau 1 of 2: € 243 per studiejaar 
 • niveau 3 of 4: € 588 per studiejaar  

Als student ben je zelf aansprakelijk voor de betalingsverplichting van de cursusbijdrage. Dat geldt ook wanneer de factuur door de werkgever, andere instantie of een derde wordt betaald.  
Het betaalverzoek voor het cursusgeld van de BBL-opleiding, wordt door iDEAL-net verzonden naar het e-mailadres dat je bij jouw aanmelding hebt opgegeven. 

Wat gebeurt er met lesgeld bij een overstap? 
Bij tussentijdse inschrijving voor een BBL-opleiding, wordt het cursusgeld verminderd met het cursusgeld van de reeds verstreken maanden. Bij een tussentijdse overstap van niveau 1-2 naar niveau 3-4 tijdens wordt het verschil verrekend. 
In geval van overstap van een BOL-opleiding naar een BBL-opleiding kan een verzoek voor teruggave van (een gedeelte van) het lesgeld bij DUO worden ingediend. Dit moet vóór 31 juli van het betreffende schooljaar gebeuren. DUO controleert de inschrijving bij de school waar het cursusgeld betaald moet worden. 

5. Aanvullende studiekosten 

Zijn er meer kosten tijdens mijn studie?  
Naast het wettelijk verplichte les- of cursusgeld, zijn er ook kosten voor leermiddelen die je nodig hebt tijdens de opleiding. Hierbij kun je denken aan studieboeken, licenties voor computerprogramma’s, een agenda, rekenmachine enzovoort. Deze leermiddelen zijn jouw eigendom en verantwoordelijkheid. Je bent vrij om de leermiddelen bij een leverancier naar keuze aan te schaffen. 

Welke boeken & leermiddelen heb ik nodig?  
Vanaf 8 juli kun je de boeken en leermiddelen die je nodig hebt voor jouw opleiding inzien en/of bestellen via studers.nl

Vind jouw lijst op: 

Meer informatie over de boeken en leermiddelen kun je lezen op www.a12.nl/info-boekenlijsten

Voor vragen over je bestelling kun je terecht bij de klantenservice van Studers: 
telefoon: 088 - 20 30 330 of www.studers.nl/contact

6. Bring Your Own Device (BYOD) 

Welk device heb ik nodig tijdens mijn opleiding? 
Het onderwijs van nu kan niet zonder computers. Voor taal- en rekenonderwijs maken we gebruik van een methode waarbij je veel oefent en werkt met een computer. Ook tijdens de studie wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen. Een eigen device maakt het daarom mogelijk dat je vaker kunt werken in je eigen tempo; waar en wanneer het jou uitkomt. 
 
Aan welke eisen moet een device voldoen? 
De eisen die worden gesteld aan een device verschillen per opleiding. Dat kan dus betekenen dat de ene student genoeg heeft aan een tablet en de andere een laptop nodig heeft. Je mag zelf bepalen welke laptop je kiest, zolang het maar voldoet aan de minimumeisen. De minimumeisen voor een device vind je hier: www.a12.nl/welk-device. 

Zo is het voor de opleidingen van Mechatronica noodzakelijk om een device aan te schaffen met de professionele versie van Windows 10. Alleen bij de professionele versie van Windows 10 kan de benodigde industriële software gebruikt worden.

Meer informatie vind je hier. Ook kun je hier lezen hoe je voordelig legale software kunt kopen. 

Office 365 
Wanneer je definitief bent ingeschreven bij ons, krijg je een schoolaccount waarmee je automatisch een gratis licentie ontvangt voor alle benodigde functionaliteiten van Office 365. Waaronder: Word, Excel, Powerpoint. 

7. Financiële ondersteuning 

Wat is een ondersteuningsfonds en wanneer heb ik er recht op? 
Studeren kost geld. Misschien zit je thuis in een financiële situatie waarin het niet mogelijk is de studiekosten te betalen. Als student onder de 18 jaar kun je een beroep doen op het ‘Ondersteuningsfonds’.  
 
Dit is mogelijk als één of meerdere van onderstaande situaties op jou van toepassing is:  

 • Wanneer jouw ouder(s)/verzorger(s) op bijstandsniveau leven 
 • Wanneer er thuis sprake is van grote schulden.  
 • Als je in het bezit bent van een Gelrepas 
 • Als je ouder bent dan 18 jaar en zelfstandig woont, wordt er gekeken naar jouw persoonlijke financiële situatie. Houd er wel rekening mee dat je gebruik moet maken van de studiefinanciering én de aanvullende lening bij DUO. 

Hoe werkt een aanvraagprocedure voor financiële ondersteuning? 
Een aanvraagprocedure kost tijd. We willen je daarom nadrukkelijk vragen om vóór de zomervakantie contact met ons op te nemen als je gebruik wilt maken van deze regeling. Je kunt een e-mail sturen naar:  

Mail ons ook als je twijfelt of je in aanmerking komt voor deze ondersteuning of hier vragen over hebt. Wij nemen vervolgens contact met je op om de procedure in gang te zetten en verdere uitleg te geven.  

8. Studiefinanciering en Studentenreisproduct 

Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct?  
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie heeft voor financiële ondersteuning van een BOL opleiding twee regelingen: 

1 - Studentenreisproduct (OV-kaart) voor 16- en 17-jarigen:  

Voordat je 18 jaar bent kun je al gebruik maken van het studentenreisproduct (ook wel OV-kaart) als je een BOL-opleiding aan het MBO volgt. Hierbij geldt een onderscheid tussen de niveaus van de opleidingen: 

 • MBO niveau 1 en 2: De OV-kaart is een gift waar je recht op hebt zolang je staat ingeschreven, ook als je hiervan al gebruikmaakt voordat je 18 jaar bent.  
 • MBO niveau 3 en 4: Je hebt maximaal 7 jaar recht op een OV-kaart, in de vorm van een lening. Haal je binnen 10 jaar een diploma voor minstens niveau 3, dan word je reisproduct een gift. Besluit je om gebruik te maken van de OV-kaart voordat je 18 bent, dan betekent dit dat de teller van die 10 jaar al begint te lopen op het moment dat je de OV-kaart hebt en niet pas op het moment dat je de eerste studiefinanciering ontvangt. 

2 - Studiefinanciering en Studentenreisproduct (OV-kaart) voor 18-jarigen en ouder: 

De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast. 

 • MBO niveau 1 en 2: de studiefinanciering is een gift. 
 • MBO niveau 3 en 4: de studiefinanciering is een prestatiebeurs. Studenten die een opleiding op niveau 3 of 4 volgen en de opleiding niet met een diploma afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen.  

Informatie over onder andere deze regelingen vind je op de website van DUO (www.duo.nl) of via telefoonnummer 050-599 77 55. Je kunt telefonisch geen wijzigingen doorgeven. 

9. Webshop iDEALnet  

Wat is IDEALnet en hoe werkt het? 
Voor sommige leermiddelen krijg je van iDEALnet, de webshop van ROC A12, via het e-mailadres dat je bij je aanmelding opgegeven hebt, een verzoek tot betaling. Indien van toepassing ontvang je ook voor de bijdrage voor studiereizen van iDEALnet een betalingsverzoek via je e-mail. Zie ook www.a12.nl/idealnet

10. School ICT Netwerkaccount 

Welke digitale voorzieningen biedt de school?  
Binnen de school wordt veel informatie in digitale vorm aangeboden. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de schoolmail of via het intranet van de school. Om hiervan gebruik te kunnen maken heb je een netwerkaccount nodig.  

Je netwerkaccount en school e-mailadres worden automatisch aangemaakt. Dit kan pas nadat je onderwijsovereenkomst ondertekend retour ontvangen en verwerkt is door de school. Dan wordt de status van jouw inschrijving ‘definitief’ en ontvang je vanuit eerstewachtwoord@cog.nl een e-mail op het e-mailadres dat je bij je aanmelding opgegeven hebt. In die e-mail staat hoe je je netwerkaccount en school e-mail kunt activeren. Studenten die in het nieuwe schooljaar starten, ontvangen deze e-mail rond 22 juli.

Met dit netwerkaccount krijg je onder meer toegang tot je lesrooster, digitale leermiddelen en het bestellen van software tegen een gereduceerd tarief. 

Wat moet ik doen als ik geen e-mail over mijn account ontvangen heb in de zomervakantie? 
Vanaf de laatste week van de schoolvakantie kun je bij het Servicepunt op school een nieuw wachtwoord aanvragen. Neem je legitimatiebewijs dan mee. 
 
Wat moet ik doen als het inloggen niet lukt of als het wachtwoord verlopen is of ik deze vergeten ben? 
Vanaf de laatste week van de schoolvakantie kun je bij het Servicepunt op school een nieuw wachtwoord aanvragen. Neem je legitimatiebewijs dan mee. 

Let op! 
Huidige studenten: Wachtwoord vergeten of verlopen?

Om je te registeren ga je naar: http://aka.ms/ssprsetup
Om je wachtwoord te herstellen ga je naar: https://passwordreset.microsoftonline.com/

11. Studentenportaal 

Wat is het Studentenportaal en wat kan ik er mee?  
In het Studentenportaal kun je altijd en overal je lesrooster bekijken en kun je onder andere je aan- en afwezigheid in de lessen zien. De inloggegevens van het Studentenportaal zijn hetzelfde als die je voor je schoolaccount gebruikt. De link voor het Studentenportaal ontvang je voor aanvang van de opleiding. Meer informatie over het Studentenportaal kun je vinden op Connect, het intranet van de school, zodra je per e-mail je inloggegevens ontvangen hebt.

App Eduarte Student 
Via de appstore/playstore kun je de app Eduarte Student downloaden. In deze app kun je ook het actuele rooster vinden. Je logt hierop in met de inloggegevens van het Studentenportaal. 

12. Lesrooster 

Hoe kan ik mijn lesrooster inzien?  
Het rooster is te bekijken via het Studentenportaal. Naar verwachting zal het rooster in de laatste week van de vakantie zichtbaar zijn. 

13. Schoolpas 

Wat kan ik met de schoolpas? 
Alle studenten krijgen een schoolpas. De schoolpas is een persoonlijke chipkaart die je gebruikt als legitimatiebewijs op school, als betaalmiddel in de schoolrestaurants, bij de repro, voor de automaten en de kopieerapparaten. 

De schoolpas is na de start van het schooljaar verkrijgbaar bij het Servicepunt op school. Voor de schoolpas wordt een digitale pasfoto gemaakt.  

14. Gezonde school 

Wat is Sport 4 You? 
De school heeft gezondheid en vitaliteit van jou als student hoog in het vaandel staan. Met het sport- en leefstijlprogramma 'Sport 4 You' bouwen alle eerstejaars studenten een 'Sportfolio' op. Tijdens jouw studieloopbaan word je regelmatig getest op gezondheid en vitaliteit als onderdeel van je sportfolio. 

Wat is de Fittest? 
Tijdens de introductie van alle eerstejaars BOL-studenten vindt er een Fittest plaats. Dit is een vast onderdeel binnen het introductieprogramma.  
Voor de Fittest heb je sportkleding, zaalsportschoenen en een handdoek nodig. Als je geen lichamelijke inspanning mag of kan uitvoeren, neem dan op de dag van de sportactiviteit de medische verklaring mee waarmee aangetoond wordt dat je niet aan de sportactiviteit kan deelnemen. 

15. Absentiemelding 

Hoe kan ik me absent melden? 
Absent melden kan telefonisch vóór half negen ’s morgens.  
Ben je nog geen 18 jaar, dan moet één van je ouder(s)/verzorger(s) jou absent melden. 

Telefoonnummers voor absent melden: 

 • Astrum College: 026 - 363 38 33 
 • Dulon College: 0318 - 45 54 50 
 • ROC A12 locatie Veenendaal: 0318 - 50 96 00 
 • Technova College: 0318 - 45 51 00 

Voor meer informatie over dit onderwerp: https://www.a12.nl/ziek-en-beter-melden

16. Contact met ouders 

Worden mijn ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van mijn resultaten?
Wij, als school, vinden het erg belangrijk om gezamenlijk jouw studievoortgang in beeld te houden en jou als student zo goed mogelijk te begeleiden naar een diploma. Daarvoor is contact met ouder(s)/verzorger(s) noodzakelijk. In ieder geval voor studenten jonger dan 18 jaar. Daarom zullen je ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd worden over je studievoortgang en aanwezigheid.
 
Als jij vindt dat (één van) jouw ouders/verzorgers absoluut geen informatie over jou mag/mogen ontvangen, kan je dit in een gesprek met je SLB’er aangeven na de start van het schooljaar. Je SLB’er zal deze aanvraag met jou onderzoeken en er afspraken over maken.

17. Bereikbaarheid school 

Hoe kan ik de school bereiken?
Op www.a12.nl/contact kun je meer informatie vinden over de diverse locaties van het ROC A12, waaronder het Astrum College, Dulon College, Technova College en locatie Veenendaal. Hier kun je ook informatie vinden hoe je de school kunt bereiken. 

18. Vakantieperiode

Bekijk hier het vakantierooster.