Astrum College

Aanmelden

Gefeliciteerd, je hebt een keuze voor een opleiding gemaakt! Hieronder kun je lezen hoe je je voor de opleiding van jou keuze kunt inschrijven.

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding kan via onze website. De aanmeldprocedure kent een aantal eisen en stappen. Deze stappen vormen de basis waarop de beslissing tot toelating genomen wordt.

Vul het aanmeldformulier volledig in

Wil je je aanmelden? Meld je dan aan in ons aanmeldsysteem en vul daar je gegevens in.​

 Bij het invullen van dit formulier zijn de volgende zaken nodig:
•    Je burgerservicenummer; deze vind je op je identiteitsbewijs.
•    Gegevens van je middelbare school, je vooropleiding en de laatste school (Indien mogelijk ook een digitale kopie van je diploma en definitieve cijferlijst).
•    In geval van een BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) opleiding, heb je een leerbedrijf nodig. Als je die nog niet hebt, dan zo snel mogelijk na eventuele plaatsing.

Vul een geldig e-mailadres in. Na het aanmelden ontvang je een bevestiging op je eigen e-mailadres. Ontvang je geen e-mail bevestiging, dan is je aanmelding niet goed gegaan; meld je dan opnieuw aan.

Uitnodiging kennismakingsgesprek/bijeenkomst

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek/bijeenkomst met een docent van de door jou gekozen opleiding. 

Tijdens dit gesprek/bijeenkomst wordt gevraagd naar je motivatie voor de opleiding, daarnaast wordt eventueel het Digitaal Doorstroom Dossier besproken. Zowel jij als de docent kunnen vragen stellen om zo samen te bekijken of de gekozen opleiding bij je past. In de meeste gevallen wordt een advies gegeven over de plaatsing in de opleiding. AIs een andere opleiding mogelijk beter past zal dit worden geadviseerd. Bij twijfel word je doorverwezen naar het Trajectbureau, hier wordt onderzocht welke opleiding beter past.

Bij opleiding Sport & Bewegen en Veiligheid & Defensie is o.a. ook een vaardigheidsdag onderdeel van de kennismakingsprocedure. Bij de Entreeopleiding en Veva vormt de AMN-talentscan een verplichte intake activiteit.
Daarnaast zijn er opleidingen die naar een portfolio vragen en extra opdrachten geven.

Zorg dat het Doorstroom Dossier (DDD) ingevuld is

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, vragen wij om een ingevuld doorstroomdossier over de vorige school. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over het Digitaal Doorstroom Dossier.

Inschrijving definitief maken

Zo spoedig mogelijk na het kennismakingsgesprek ontvang je een schriftelijke bevestiging.
Bij een positief besluit is je inschrijving pas definitief als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
•    De voorgeschreven toelatingseisen.
•    Het inleveren van de benodigde documenten:

  1. Gegevens vooropleiding: Een kopie van je diploma en de definitieve cijferlijst (zit je in het examenjaar, dan verzoeken we je direct na het behalen van het diploma een kopie te sturen van het diploma en de cijferlijst).
  2. De onderwijsovereenkomst (OOK). Deze wordt samen met de bevestigingsbrief naar je huisadres verzonden. Deze onderwijsovereenkomst graag zo snel mogelijk ondertekend terug sturen. Na het ondertekenen en inleveren van je OOK ben je pas definitief aangenomen.

Als alle documenten compleet zijn, kan je opleiding van start gaan!

Contact

Heb jij nog vragen of opmerkingen? Mail deze naar api@roca12.nl.
Ook zijn zij telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op nummer 0318-455410 

Inschrijven voor vavo

kan van 1 april tot september bij het Dulon College

Voor meer info
Opleidingen met beperkt aantal opleidingsplaatsen Numerus Fixus

Numerus Fixus

Een aantal opleidingen van ROC A12 hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Welke dat zijn

lees je hier