Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

samenwerkingspartners

Technova College werkt nauw samen met bedrijven in de omgeving. Op deze pagina lees je welke partijen er met Technova College samen werken.

Defensie

Een van de partijen waar Technova College mee samenwerkt. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de Creaton. Lees in dit artikel meer over deze samenwerking.

DIGILAB REGIO FOODVALLEY

Het DigiLab is dé plek waar ondernemers aankloppen voor advies en ondersteuning rondom digitaliseringsvragen. Het DigiLab is een Digitale Werkplaats en een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van het Actieplan 'Versnelling Digitalisering mkb'. Studenten van verschillende opleidingen, waaronder het Technova College lopen hier stage. Zij helpen in het DigiLab, onder professionele begeleiding van docenten en experts uit het bedrijfsleven, mkb’ers in de Regio Foodvalley verder met innoveren. Vaak werken de studenten aan multidisciplinaire opdrachten, bijvoorbeeld op het gebied van Development en ICT. Het is een mooie kans om praktijkervaring op te doen en met studenten van andere studierichtingen samen te werken. Een mooie win-winsituatie, voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.  

KNOOPPUNT TECHNIEK

Knooppunt Techniek verbindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar. De netwerkorganisatie maakt in de Regio Foodvallei werk van kiezen, leren en werken in de techniek. De activiteiten richten zich op het verhogen van de instroom en het inbrengen van innovaties in het technisch beroepsonderwijs. Hierbij werkt Knooppunt Techniek samen met verschillende onderwijsinstellingen, waaronder het Technova College. Zo is Technova College een samenwerkingspartner op het gebied van techniekoriëntatie-activiteiten in het kader van het programma Sterk Techniekonderwijs. Draagt Technova College bij aan initiatieven, zoals de Hackathon en Bootcamp DigiLab. Hier werken studenten in gemixte teams aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Zo zorgen we er samen voor dat het onderwijs aan blijft sluiten op vragen van de toekomst en stimuleren we dat er meer jongeren kiezen voor een Techniek- of ICT-opleiding.

Kijk voor meer informatie op www.knooppunttechniek.nl

HET LEERWERKLOKET

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij ons terecht.

Kijk voor meer informatie op www.foodvalley.leerwerkloket.nl 

HET MAKERSLAB

Het MakersLab is voor en door makers. Inspiratie opdoen, samenwerken en kennis delen staan centraal. Dat samenwerken gebeurt binnen de deuren van Technova College, waar het MakersLab gevestigd is. Kennis delen en inspireren doen we met een bredere doelgroep; dit zijn studenten en leraren van Technova College, leerlingen van omgelegen vo-scholen en commerciële geïnteresseerden uit de regio.

Zoals de naam suggereert is het MakersLab een plek waar veel gemaakt wordt. Veel van de gemaakte voorwerpen zijn creaties van studenten of leerlingen die het MakersLab bezoeken. Deze creaties zijn soms voor hun schoolprojecten en soms voor hunzelf. Het is namelijk mogelijk om als student gebruik te maken van de apparatuur om zelf creatief bezig te zijn, denk bijv. aan het personaliseren van voorwerpen. Als samenwerkingspartner van Technova College kunnen we deze high-tech mogelijkheden aanbieden aan onze verschillende doelgroepen.

Kijk voor meer informatie op www.makerslab.nl

SPRING INSTITUUT

In samenwerking met het Spring Instituut is Technova College het project “Energietransitie in het mbo, flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen” gestart. Het doel van deze samenwerking is het aanbieden van modules die voor het bedrijfsleven aantrekkelijk zijn vanuit een derde leerweg traject. Voorbeelden hiervan zijn onderdelen van de opleiding “Monteur elektrotechnische installaties” en de opleiding “Eerste monteur elektrotechnische installaties”. Tevens worden er bij deze samenwerking keuzedelen opgezet die klaar zijn voor de toekomst, namelijk de keuzedelen “Laadpunten voor elektrische voertuigen” en “installeren en monteren van zonnestroomsystemen”.

Kijk voor meer informatie op www.springinstituut.nl