Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

deelname bouw-ontwerp-challenge smartcirculair

SMARTCirculair heeft zich ontwikkeld tot een projectbureau dat is gespecialiseerd in het verbinden van Onderwijs, Ondernemers en Overheid rond de klimaatthema’s circulair bouwen en de energietransitie.

dinsdag 20 juni 2023

op creatieve, eigen'wijze' manier aan de slag

Met deze thema’s en ontwerpopdrachten gaan leerlingen- en studententeams op hun creatieve, eigen’wijze’ en soms ook eigengereide manier aan de slag wat leidt tot verfrissende productconcepten.

Ieder schooljaar doen derdejaarsstudenten van onze opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw mee aan de landelijke Bouw-ontwerp-challenge van SMARTCirculair. Zij krijgen de opdracht om, voor een echte opdrachtgever, het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp te maken.

Tijdens de eerste weken werd duidelijk dat er veel meer wordt gevraagd dan alleen duurzaamheid. In het begin waren de studenten vooral zoekende maar dit hebben zij weten om te zetten in onderzoeken. De studenten zijn gestart met opdrachten en oefeningen op het gebied van groepsrollen, -vorming en -processen. Denk bijvoorbeeld aan Belbin en het onderzoeken van kernkwaliteiten en kernkwadranten. Deze opdrachten werden door de studenten goed opgepakt en het was een mooie manier om hierover met elkaar te communiceren.

Tijdens het project vinden er mooie ontwikkelingen plaats: zo worden de studenten steeds meer zelfsturend en voldoen korte overleggen met de teamcaptains.

een goede oefening in het loslaten van studenten

Voor de docenten is het project van SMARTCirculair een goede oefening in het loslaten van de studenten. Uiteraard wordt er op afstand meegekeken maar de studenten voeren het project zelf uit. Strikt genomen is het ook een schoolproject maar met de (welkome) toevoeging van een echte opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor een realistische setting en dat komt het resultaat ten goede.

Waar doorgaans op organisatorisch vlak vaak veel door de docenten geregeld wordt, hebben de studenten nu binnen gegeven kaders zelf een presentatieavond opgezet en uitgevoerd. Deze presentatie vond plaats op maandag 5 juni en werd gegeven voor ouders, de opdrachtgevers, de gemeente Ede en directeur van Technova College Jan Kleijbergen  Het resultaat was een goed lopende en geslaagde avond met lovende reacties.

essentieel project

Het project van SMARTCirculair is een essentieel project voor onze studenten, het betreft immers ook hún toekomst. Het hebben van een real-life opdrachtgever voegt veel toe, hiermee kom je dichterbij het werken aan een realistisch project en dat is tenslotte waar we voor opleiden!

Onze dank ook voor Martina Prokop, accountmanager transformatieopgaven bij gemeente Ede en Tanja Nolten van de stichting SMARTCirculair. Van hen hebben we veel ondersteuning gekregen bij vragen en bijvoorbeeld bij het organiseren van gastlessen.