Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

wanneer kies je voor een bbl-opleiding en wanneer voor een derde leerweg traject?

Het opleiden van medewerkers en zij-instromers is een constante vraag. Binnen het mbo- onderwijssysteem zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Zo kun je onder andere kiezen voor een BBL-traject (levert een mbo-diploma op), voor de Derde leerweg (levert een mbo-diploma, mbo-certificaat of mbo-verklaring op) of een niet mbo-route, bijvoorbeeld een losse module. Hieronder gaan we kort in op de verschillen en overeenkomsten van een BBL-traject en een diplomagericht Derde leerweg traject.

woensdag 15 november 2023

VERSCHILLENDE TRAJECTEN

BBL

BBL staat voor de Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat houdt in dat je meestal één dag in de week naar school gaat en daarnaast minimaal 20 uur per week werkt. We spreken hier van bekostigd onderwijs dat opleidt naar een mbo-diploma. Deze richting wordt veelal gekozen door jongeren die doorstromen vanuit het vmbo. Daarnaast zien we tegenwoordig een steeds grotere groep 23-plussers instromen. 

DERDE LEERWEG

De derde leerweg is een flexibele en snellere mbo-route die met name interessant is voor werkenden en werkzoekenden. Door middel van een derde leerwegtraject kunnen zij een volledige, erkende mbo-opleiding volgen in kortere tijd. Naast de vakgerichte kennis volgt men dan ook de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Naast de derde leerweg is het ook mogelijk om losse modules te volgen. Deze modules leveren (nog) niet een mbo-waardering op, wel krijg je op Technova College op basis van een bewijs van deelname* vrijstelling voor het volgen van de gehele mbo-opleiding.  Opleidingen in de derde leerweg en de lossen modules worden veelal betaald door de werkgever, er zijn diverse subsidies beschikbaar. 

De opleidingen monteur elektrotechnische installaties en eerste monteur elektrotechnische installaties zijn op Technova College mbo-diplomagericht beschikbaar in de BBL en in de derde leerweg.  Deze losse modules gezamenlijk, samen met de modules Loopbaan en burgerschap, Nederlands en rekenen, de keuzedelen en het examen leiden tot het mbo-diploma. Voor het volgen van een losse module krijg je een 'bewijs van deelname*. 

Op Technova College is de opleiding (Eerste) Monteur in de derde leerweg en losse modules beschikbaar in de online variant. Dit geeft extra flexibiliteit voor de studenten. 

Waarom de diplomagerichte route in Derde leerweg en/of losse modules (Eerste) Monteur Elektrotechnische installaties? 

 • Jouw medewerker heeft behoefte aan specifieke kennis en wil graag enkele modules volgen. Hoeft jouw medewerker bijvoorbeeld niet meer te leren over het aanleggen van buizen en kabels, maar wel over domotica? Dan kan hij/zij alleen de module kiezen die over domotica gaat. De medewerker leert dus alleen wat er nog te leren valt en is in het werkveld snel inzetbaar met specifieke kennis; 
 • Jouw medewerker heeft behoefte aan flexibiliteit. Deze opleiding geeft in de derde leerweg variant de mogelijkheid om lessen op een zelfgekozen tijdstip en plaats te volgen. De digitale leeromgeving is op elk moment en overal te gebruiken, waardoor jouw medewerker te allen tijde kan leren. De opleiding is grotendeels online, in eigen tempo en vanaf eigen locatie te volgen; 
 • Het lesmateriaal kan gemakkelijk geüpdatet worden als er nieuwe ontwikkelingen in de branche zijn, aangezien het in een digitale leeromgeving staat; 
 • Het lesmateriaal van deze opleiding bevat afwisselende werkvormen, wat het interessant en aantrekkelijk houdt voor jouw medewerker. Denk hierbij aan een afwisseling van theoriebronnen, oefenvragen, video's, online lessen en interactieve onderdelen in de leeromgeving; 
 • De derde leerweg wordt grotendeels bekostigd door het bedrijfsleven/medewerker. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar; 
 • De doorlooptijd is variabel. Het is gemakkelijk om te versnellen of te vertragen in de derde leerweg; 
 • Er zijn geen regels voor onderwijstijd en studieduur. Een opleiding in de derde leerweg is daarom vaak korter dan een reguliere mbo-opleiding. Dit kan op voorwaarde dat de kwaliteit van het diploma geborgd is; 

Waarom de BBL (Eerste) Monteur Elektrotechnische installaties? 

 • Jouw medewerker heeft behoefte aan een vast lesschema, duidelijkheid voor meerdere jaren en een stok achter de deur. In de BBL is er een vaste doorlooptijd van twee of drie jaar en gaat de student een dag per week naar school. Doel is het behalen van een diploma; 
 • Jouw medewerker heeft veel behoefte aan contact met medestudenten; 
 • De BBL is bekostigd door ministerie OCW, vanaf 18 jaar wordt er lesgeld betaald;
 • Voor studenten/werknemers die nog leerplichtig zijn is de diplomagerichte derde leerweg geen optie. 

Wat zijn de overeenkomsten tussen de diplomagerichte derde leerweg en BBL-route? 

 • Bij beide vormen kun je een officieel mbo-2 of -3 diploma in de elektrotechniek behalen; 
 • Bij beide vormen word je begeleid door een bevlogen docent/studiecoach van Technova College. 
 • Als de medewerker de gehele opleiding wil volgen kan dat en er is vrijstelling mogelijk voor modules waarover de kennis al beschikbaar is. De opleiding wordt dan afgerond met een mbo-diploma. Mits er aan de andere eisen voor een mbo-diploma is voldaan: de generieke vakken en de keuzedelen; 

*op dit moment worden de losse modules afgesloten met een Bewijs van deelname. Het officiële mbo-certificaat is in aanvraag. 

Meer info: h.schipper@roca12.nl  

Derde Leerweg  

Monteur elektrotechnische installaties (3e leerweg/LLO) - Ede | Technova College 

Eerste monteur elektrotechnische installaties (3e leerweg/LLO) - Ede | Technova College 

BBL 

Monteur elektrotechnische installaties | Technova College

Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving | Technova College